Очки медицинские

Vashi 2, TLH20 жп

+1,0 ~ +3,5, / 0,25

FM 2, 708 жп

-1,0 ~ -5,5, / 0,5

FM 2, 717 мп

+0,5, / 0,25

Ralph 55 0465 мп

+1,75 ~ 2,75, / 0,5

Ralph55 0226 ом

+1,0 ~ 2,25, / 0,25