Очки медицинские

Ralph мет. 2052 жм

+1,0 ~ +4,0, / 0,5

Ralph, 0395 мп

+1,0 ~ +2,0, / 0,5

Ralph тон., 0419 жп

-3,0 ~ -3,5, / 0,5

Ralph 001 на магните оп

+1,25 ~ +2,75, / 0,25

FM 3, 118 оп

+1,0, / 0,5