Очки медицинские

Vashi 1, 207

+1,0 ~ +3,5, / 0,25

Vashi 1, TLH10

+1,0 ~ +3,5, / 0,25

FM 2 тон., 726

+1,5 ~ -2,0, / 0,5

FM 2, 713 РЦ = 58-60 мм.

+1,0 ~ -3,5, / 0,5